Privacyverklaring

Privacyverklaring conform AVG - Diëtistenpraktijk bij Melanie – 25 mei 2018

Diëtistenpraktijk bij Melanie vindt de privacy van haar cliënten zeer belangrijk en doet er daarom alles aan om deze privacy te waarborgen. Hieronder leest u de maatregelen die Diëtistenpraktijk bij Melanie heeft getroffen om de privacy van haar cliënten te kunnen garanderen.


Documenteren van cliëntgegevens

Diëtistenpraktijk Bij Melanie registreert persoonsgegevens (waaronder identiteitsgegevens, BSN nummer, adresgegevens) via Evry diëtist, een online softwareprogramma speciaal ontworpen voor deze beroepsgroep. Melanie Klinkhamer heeft een overeenkomst met Evry diëtist waarbij Evry diëtist garandeert aan de eisen van de privacywet te voldoen. Indien nodig verwerkt Diëtistenpraktijk bij Melanie hierin ook bijzondere persoonsgegevens, te weten medische gegevens, ten behoeve van het goed uit kunnen oefenen van dieetadvisering. Er worden geen strafrechtelijke gegevens geregistreerd.

U kunt te allen tijde uw eigen persoonsgegevens inzien en (na beëindiging van dieetbegeleiding) kunt u een schriftelijk verzoek indienen de gegevens te laten vernietigen. Mocht u hier geen verzoek voor indienen, zal Diëtistenpraktijk bij Melanie de gegevens 3 jaar na het laatste consult vernietigen.


Verwijzingen

Uw gegevens worden middels een papieren verwijsbrief door uw huisarts bij Diëtistenpraktijk bij Melanie aangeleverd. Deze verwijsbrief is nodig om uw zorgverzekeraar aan te kunnen tonen dat er een medische reden is om dieetadvisering te ontvangen en dat dieetadvisering daarmee vergoed wordt. Deze verwijsbrieven documenteert Diëtistenpraktijk bij Melanie voor 5 jaar in een papieren archief. Uw zorgverzekeraar kan namelijk na de periode van dieetbegeleiding de verwijsbrief opvragen en deze moet Diëtistenpraktijk bij Melanie dan kunnen overleggen.


Overleg met andere medici

Standaard verstuurt Diëtistenpraktijk bij Melanie per post een beginrapportage aan uw huisarts om bevindingen te rapporteren. Daarnaast kan het zijn dat, om de dieetadvisering zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, Diëtistenpraktijk bij Melanie met uw goedkeuring overleg pleegt met uw huisarts of praktijkondersteuner. Dit vindt plaats in een beveiligde omgeving (egpo), per brief of mondeling. Ook hierbij zal Diëtistenpraktijk bij Melanie ervoor zorg dragen dat er geen gegevens bij derden terecht komen.


Website bijmelanie.nl

Op de website wordt informatie gegeven over de geleverde diensten van Diëtistenprakijk bij Melanie. Tevens is er een aanmeldformulier beschikbaar. Dit aanmeldformulier staat op een “ssl pagina”, dit wil zeggen dat de door u in te vullen informatie beveiligd is en niet bij derden terecht kan komen. Vervolgens worden uw gegevens versleuteld verstuurd naar een ook weer beveiligd e-mailadres, te weten info@bijmelanie.nl . De beveiliging is onder beheer bij yourhosting.nl. Zij garanderen Diëtistenpraktijk bij Melanie aan de privacywetgeving te voldoen.


Cliënten kunnen te allen tijde deze privacyverklaring opvragen en terugvinden op de website www.bijmelanie.nl.

Contactgegevens

E-mail: info@bijmelanie.nl

Tel: 06-33751076