Dieetbegeleiding wordt vergoed door uw zorgverzekeraar

Een diëtist valt onder de basisverzekering en daarmee wordt dieetbegeleiding volledig vergoed, voor 3 uur per kalenderjaar. Dit betekent echter wel dat deze kosten onder uw eigen risico vallen (uiteraard kan dit bij een ieder verschillen, wegens andere gemaakte afspraken).

Wanneer u aanvullend verzekerd bent, kan het zijn dat u recht heeft op meer dan drie uur dieetbegeleiding. Dit kunt u nagaan in uw verzekeringspolis.

Bij Diabetes, COPD en CVRM kan het zijn dat u onder de ketenzorg valt, dan is er geen sprake van eigen risico en wordt dieetbegeleiding volledig vergoed.

De diëtist zal voorafgaand met u bespreken hoeveel tijd aan dieetbegeleiding u vergoed krijgt, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Zo stellen we samen een plan op naar de hoeveelheid "tijd" die we hebben. Uiteraard is het ook mogelijk om de dieetbegeleiding zelf te betalen.

Uiteraard is een huisbezoek ook mogelijk.

Kosten

Eerste consult: € 90,-
(60 minuten + 15 minuten administratie)

Tweede consult: € 37,50,-
(30 minuten)

Vervolgconsulten: € 18,75,-
(15 minuten)


Bovenstaande consultduren zijn gemiddelden.
Uiteraard kan de duur van uw consult, en daarmee de kosten, hiervan afwijken.